Praktische zaken

Kinderen ervaren minder problemen met een scheiding als hun ouders goed met elkaar blijven communiceren. Ondanks alles dat er speelt, moet er besloten worden hoe jullie de zorg voor de kinderen gaan verdelen. Voor hen moet alles goed geregeld worden. Ouders blijven na scheiden allebei verantwoordelijk voor de verzorging en de kosten van de kinderen. Of jullie getrouwd waren of misschien niet eens een relatie hadden maakt daarbij niet uit. Welke praktische zaken regel je voor de kinderen?

Alimentatie of kinderkostenrekening

Kinderalimentatie is het bedrag dat de ene ouder aan de andere ouder betaalt voor het levensonderhoud van de kinderen. De kinderalimentatie loopt door tot de kinderen 21 jaar oud zijn. Er wordt een berekening gemaakt naar draagkracht van beiden ouders. 
Hebben jullie gekozen voor co-ouderschap? Dan spreken we niet over kinderalimentatie maar over ‘verdeling van de kosten’.
Je kunt er ook voor kiezen geld te storten op een kinderkostenrekening. Dan kunnen jullie allebei zien wat er binnenkomt en waaraan het uitgegeven wordt. 

Ouderschapsplan

Heb je minderjarige kinderen? Dan is het verplicht om een ouderschapsplan te hebben. Dit geldt voor alle ouders met gezamenlijk gezag, dus ook als je niet getrouwd was. Het plan wordt door beide ouders ondertekend en door een rechter bekrachtigd.

Hoe dit wordt ingevuld is per situatie verschillend. Vanzelfsprekend staat het welzijn van de kinderen voorop. Kinderen hebben recht op omgang met beiden ouders. Het is belangrijk te weten wat zij willen en dat ze, op een passende manier, bij het plan worden betrokken. Jullie zijn verplicht te omschrijven hoe jullie dat doen.

Het ouderschapsplan moet actueel zijn. Kinderen groeien en ontwikkelen zich snel. Het is daarom verstandig om elk jaar opnieuw te kijken of het plan nog actueel is.

Bij wet moeten er 3 dingen geregeld worden in het ouderschapsplan:

Ouderschapsplan

1. De verdeling van zorg- en opvoedtaken

Hierin staan de volgende zaken; ouderlijk gezag hoofdverblijf, de omgangsregeling of
co-ouderschap. 

2. Hoe jullie elkaar informeren en overleggen

Hoe jullie elkaar informeren over de ontwikkeling van jullie kinderen en overleggen over belangrijke zaken als opvoeding, school- en studiekeuze.

3. De verdeling van de kosten

Hoe jullie de kosten van
zorg- en opvoedtaken
verdelen.
Of jullie kiezen voor kinderalimentatie of een kinderkostenrekening.