Scheiden, waar begin je?

C.A. Mediation Dordrecht

Makkelijk te bereiken vanuit Alblasserdam, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht.

Hulp bij scheiden

Scheiden betekent het ontvlechten van jullie levens. Voor jullie dat doen moeten er afspraken worden gemaakt over hoe jullie uit elkaar gaan. Als mediator help ik jullie dit op een goede manier te doen. Via een duidelijk mediationplan worden alle belangrijke zaken zorgvuldig geregeld.

Scheiden, waar begin je?

Er zijn een aantal praktische dingen die geregeld moeten worden. Zoals de vermogensopstelling, alimentatieberekening, het ouderschapsplan en de convenant waarin jullie alle gemaakte afspraken vastleggen. Als mediator begeleid ik jullie hierbij. Het is mijn taak ervoor te zorgen dat de communicatie tussen jullie helder blijft en alle belangen en wensen duidelijk worden. Vanuit die situatie kan er gepraat worden over de nieuwe financiële situatie, de woning en de kinderen. 

Kinderen en scheiden

Want juist nu hebben de kinderen extra aandacht nodig. Kinderen gaan ervan uit dat hun ouders gewoon bij elkaar zijn, zoals het ‘hoort’. Dat jullie gaan scheiden is voor hen moeilijk te begrijpen. Ze kunnen de gevolgen hiervan ook niet goed overzien. Daarom werk ik met het programma De kinderen scheiden mee. Dit programma is speciaal ontwikkeld voor kinderen van gescheiden ouders. De gesprekken helpen hen de scheiding beter begrijpen en een start te maken met de verwerking.

Mediationplan

1. Gratis adviesgesprek

Vrijblijvende kennismaking
en uitleg van het mediationtraject.

2. Inventarisatie

Jullie krijgen allebei de tijd je verhaal te vertellen. En er wordt een vermogensopstelling 
gemaakt.
 
Daarna vatten we jullie belangen en wensen samen. 

3. Hoe kunnen we het eens worden?

Over bijvoorbeeld de financiën, de verdeling van de spullen en de woning. Wat is acceptabel en hebben we de benodigde informatie?

4. De kinderen

Afspraken over de zorg en de kosten  van de kinderen komen in het ouderschapsplan. De kinderen zelf krijgen ondersteuning via het programma “De kinderen scheiden mee”.

5. Afspraken vastleggen

Alle afspraken over de financiën en de kinderen worden vastgelegd in het convenant en ondertekend.

6. Juridische afhandeling

Indienen echtscheidingsverzoek bij de rechtbank. Inschrijving bij de burgerlijke stand. Afronden van het mediationtraject.

Wat kun je zelf doen?

Een goede voorbereiding helpt je orde op zaken te stellen. Onderstaande checklists helpen je daarbij. Deze lijsten zijn een hulpmiddel, je kunt ze aanvullen of aanpassen naar jullie situatie.

Hoe lang duurt scheiden via mediation?

Elke scheiding is anders. Maar om een indicatie te geven: Er zijn om een  scheidingsprocedure af te ronden gedurende 2 tot 6 maanden, 2 á 5 sessies van 1,5 uur nodig. Als jullie nog redelijk met elkaar overweg kunnen kan alles snel geregeld zijn. Wanneer jullie het moeilijk vinden om met elkaar te overleggen is er wat meer tijd nodig.

Meer informatie?

Over scheiden via mediation, benodigde documenten en andere handige informatie vind je ook op de pagina van het Juridisch loket.

Mediator of advocaat?

Het verschil tussen een mediator en een advocaat is dat jullie zelf afspraken maken onder de begeleiding van één mediator. In plaats van allebei een adviseur inhuren om jullie belangen te behartigen.  Je houdt daardoor zelf de regie.

Snelle maar zorgvuldige afwikkeling
Door het directe overleg met elkaar is een mediationtraject sneller dan een rechterlijke procedure. Ook luister een mediator naar de wensen van jullie allebei waardoor er afspraken worden gemaak waar jullie allebei achterstaan.

Relatiebehoud
Heb je samen kinderen dan moet je een manier vinden om na de scheiding met elkaar verder te kunnen. Want door hen blijf je altijd met elkaar verbonden. Een mediator helpt jullie de vertaalslag van partners naar ouders te maken. 

Lagere kosten
De kosten voor Mediation liggen relatief lager omdat je samen met 1 mediator werkt in plaats 2 advocaten. Het uurloon van een mediator ligt ook lager dan dat van een advocaat.

Gericht op de toekomst
Hierdoor ontstaan er afspraken waar jullie beiden achter staan omdat je er zelf invloed op hebt gehad. Afspraken waar je achter staat, zijn in de toekomst makkelijker vol te houden.

Meer informatie over de voordelen van mediation?
Vind je ook op deze  pagina van de De Rijksoverheid.