Financiën

Er zijn een aantal praktische dingen die geregeld moeten worden. Zoals het huis, verdeling van de inboedel en jullie vermogen en schulden. Dat lijkt heel veel werk. Waar moet je beginnen?

Inventarisatie van jullie vermogen

Eerst brengen we tijdens de gesprekken jullie situatie voor scheiden in kaart: Koop- of huurhuis, inkomsten, vermogen, schulden, inboedel etc. Daarna bespreken we jullie wensen en ideeën over de situatie na scheiden. Daar hoef je het niet direct over eens te zijn. Daar zijn de gesprekken voor. 

Na de inventarisatie wordt er een vermogensopstelling gemaakt en, eventueel, een partneralimentatieberekening. Als jullie samen kinderen hebben komt daar nog een alimentatieberekening en/of kinderkostenberekening bij. Met de informatie uit de gesprekken en gemaakte berekeningen krijgen jullie zicht op de situatie na scheiden. 

Voor we aan de gesprekken beginnen krijgen jullie handige checklists die helpen de juiste informatie te verzamelen. 
Via deze knoppen vind je 2 die lijsten. Zie het als een een hulpmiddel, je kunt ze aanvullen of aanpassen naar jullie situatie.

Alvast beginnen?

Via deze knoppen vind je 2 die lijsten. Zie het als een een hulpmiddel, je kunt ze aanvullen of aanpassen naar jullie situatie.

Alimentatie

Alimentatie is een bijdrage aan de kosten in levensonderhoud die na een scheiding worden betaald. Er zijn 2 categorieën: kinderalimentatie en partneralimentatie. Tijdens de mediation worden ook hierover afspraken gemaakt en vastgelegd.

Kinderalimentatie

Dit is het bedrag dat de ene ouder aan de andere ouder betaalt voor het levensonderhoud van de kinderen. Er wordt een berekening gemaakt naar draagkracht van beiden ouders. Hebben jullie gekozen voor co-ouderschap? Dan spreken we niet over kinderalimentatie maar over ‘verdeling van de kosten’. 

Kinderalimentatie is verplicht.
Of jullie getrouwd waren of misschien niet eens een relatie hadden maakt daarbij niet uit.  Jullie blijven allebei verantwoordelijk voor de verzorging en de kosten van jullie kinderen. De kinderalimentatie loopt door tot de kinderen 21 jaar oud zijn.

Partneralimentatie

Zijn jullie getrouwd geweest of hadden jullie een geregistreerd partnerschap, dan blijf je na de scheiding verplicht om voor elkaar te zorgen. Dit heet ‘onderhoudsplicht’. Meestal wordt aan de onderhoudsplicht voldaan door het betalen van partneralimentatie.
Er moet wel voldoende ruimte zijn voor partneralimentatie en kinderalimentatie gaat altijd voor. 
Woonden jullie samen en was er geen sprake van een huwelijk, dan is er geen sprake van een onderhoudsplicht en hoeft er dus ook geen partneralimentatie te worden betaald.

Let op:
Vanaf 1-1-2020 verandert de duur van de partneralimentatie. Meer informatie vind je bij Nieuws.

Het Convenant en de juridische procedure

De waarde van het convenant zit niet in de tekst maar in een goed proces dat draagvlak brengt voor die tekst.
In deze schriftelijke overeenkomst worden alle afspraken over de woning, financiën, alimentatie, boedelverdeling, het pensioen en alle andere afspraken die jullie maken vastgelegd. Hebben jullie kinderen? Dan wordt jullie ouderschapsplan ook aan het convenant toegevoegd.

Rechtsgeldig dus bindend

Bij huwelijk en geregistreerd partnerschap worden beide documenten naar de rechter gestuurd samen met het verzoekschrift tot echtscheiding. Vervolgens gaat jullie pakket aan afspraken langs de rechter. Deze bekrachtigt het convenant. Vanaf dat moment zijn alle afspraken die jullie gemaakt hebben rechtsgeldig en ben je dus verplicht je hieraan te houden. Doe je dit niet, dan heeft dit gevolgen. Bijvoorbeeld : Besluit de alimentatieplichtige de alimentatie niet te betalen, dan kan er een incassobureau of deurwaarder worden ingeschakeld. 

De basis van jullie nieuwe toekomst

Het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan vormen de basis van je nieuwe toekomst. Daarom is het belangrijk om samen goed na te denken over de inhoud. Zorg dat jullie allebei achter de afspraken staan die jullie maken. 

Zijn jullie niet getrouwd of geregistreerd?
dan kun je een notaris vragen om een executoriale titel. Doe je dit niet en de afspraken worden niet nagekomen dan kun je met het convenant naar de rechter.